page.php
 

Raco Studiebureau

Veiligheidscoördinatie

Als je gaat bouwen of verbouwen en hiervoor een beroep doet op twee of meer aannemers, leveranciers, nutsmaatschappijen,… dan bent u (zowel als particulier en als bedrijf) verplicht om een veiligheidscoördinator aan te stellen of te laten aanstellen. Dit staat dus los van andere parameters zoals bouwkosten, oppervlakten,…

Veiligheidscoördinatie voor tijdelijke of mobiele bouwwerken kan opgesplitst worden in twee fases:

  • In de fase ontwerp dient de veiligheidscoördinator de risico’s van het project te identificeren en op basis daarvan het veiligheids- en gezondheidsplan op te maken. Met dit plan dienen alle aannemers dan rekening te houden.
  • In de fase uitvoering gaat de veiligheidscoördinator op de werf na of de aannemers de beschreven maatregelen volgen en of de werken veilig uitgevoerd worden.

Raco beschikt over meerdere Veiligheidscoördinatoren type A en B die zich al verscheidene jaren op deze discipline toeleggen.