page.php
 

Raco Studiebureau

Socio-economische vergunning

Indien u een kleinhandelsbedrijf wil oprichten, met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400m³, dan zal u bij de gemeente een socio-economische vergunning moeten aanvragen.

Een kleinhandelsbedrijf wordt gedefinieerd als:

  • de distributie-eenheid waarvan de activiteit bestaat uit het wederverkopen op gewone wijze, in eigen naam en voor eigen rekening, van goederen aan consumenten, zonder deze goederen andere behandelingen te doen ondergaan dan die welke in de handel gebruikelijk zijn

De aanvraag van de vergunning moet vergezeld zijn van een socio-economisch dossier dat minimaal voor criteria bevat:

  • Ruimtelijke ligging
  • Bescherming stedelijk milieu
  • Bescherming consument
  • Respecteren van de arbeidswetgeving en het sociaal recht

De aanvraag wordt dan behandeld door het schepencollege, dat op zijn beurt advies vraagt aan het NSECD (Nationaal Sociaal Economisch Comité voor de Distributie).
Raco staat u graag bij in, of kan zelf instaan voor het opstellen van uw vergunningsaanvraag.