page.php
 

Raco Studiebureau

Milieuvergunningen

Als u een bedrijf uitbaat of verandert, dan is de kan groot dat u een milieuvergunning moet hebben of zal moeten aanvragen. De indeling van bedrijven in klasse I, II of III gebeurt via een rubriekenlijst.

Deze rubriekenlijst is een lijst opgesteld door de Vlaamse regering, waarin alle hinderlijke- en/of schadelijke activiteiten opgenomen zijn. Vaak zijn er per rubriek (voorbeelden zijn afvalwater, opslag gevaarlijke stoffen, vermogen van installaties, verwarming,…) verschillende niveaus waarmee u ingedeeld kan worden in klasse I, II of III (geïnstalleerd vermogen, debiet, opslaghoeveelheid,…).

In een eerste fase kan Raco nagaan of u een vergunning nodig hebt, waarna wij de volledige aanvraag van de vergunning tot ons kunnen nemen.

Indien uw bedrijf een klasse I of II inrichting is, dan kan het ook zijn dat u een milieucoördinator nodig hebt. Indien dit het geval is kan Raco u ook hierbij van dienst zijn!