page.php
 

Raco Studiebureau

Milieucoördinatie

Als u een bedrijf uitbaat of verandert, dan is de kan groot dat u een milieuvergunning moet hebben of zal moeten aanvragen. De indeling van bedrijven in klasse I, II of III gebeurt via een rubriekenlijst.

Indien uw bedrijf een klasse I of II inrichting is, dan kan het zijn dat u een milieucoördinator nodig hebt.

Raco kan deze functie als extern milieucoördinator en alle wettelijke taken die dit met zich meebrengt opnemen voor uw bedrijf.

Om te weten te komen of uw bedrijf een milieuvergunning nodig heeft kan u eens op die pagina gaan kijken.