page.php
 

Raco Studiebureau

Explosieveiligheidsdossiers

Afhankelijk van uw activiteiten en de grootte hiervan kan het zijn dat uw bedrijf een explosieveiligheidsdossier moet (laten) opstellen.
Dit is een dossier waarbij het explosiegevaar wordt beoordeeld en waarin de technisch en organisatorisch te nemen maatregelen worden opgesomd.

Het kan hier gaan over zowel explosiegevaar van vluchtige brandbare stoffen als over stofexplosiegevaar.

Raco kan u bijstaan in het opstellen van een explosieveiligheidsdocument en het bekomen van een gekeurd explosieveiligheidsdossier.