page.php
 

Raco Studiebureau

Dynamische simulaties

De steeds strengere EPB regelgeving met hoge isolatiegraad en eisen tot luchtdicht bouwen kan leiden tot mogelijke comfortproblemen. Zo zal er steeds meer koeling nodig zijn in de zomer en zal oververhitting in het tussenseizoen steeds vaker voorkomen omdat de zonnewarmte al genoeg kan zijn om de binnentemperatuur te drastisch te laten stijgen.

Om deze mogelijke problemen in ontwerpfase te ontdekken kunnen wij u een dynamische simulatie aanbieden. De rekenmethode houdt rekening met het gebouw (opbouw, bouwmaterialen, oriëntatie van ramen, beschaduwing, HVAC, …), externe factoren (buitentemperatuur, zonne-instraling, verduistering) en interne factoren (bezetting, apparaten, verlichting).

Via deze factoren kunnen wij het binnencomfort van uw gebouw bepalen op uurbasis over een standaard jaar. Door het aanpassen van gebouwparameters kan het comfort binnen opgestelde grenzen worden gehouden.

Op deze manier kunnen we ook zeer nauwkeurig het warmteverlies en de koellast berekenen, zodat uw installatie steeds optimaal is gedimensioneerd. Vanuit de simulatie volgt indien gewenst steeds een advies voor eventuele aanpassingen van het gebouw en de technieken.

De dynamische simulatie wordt vaak aangeboden als een deel van onze studie technieken, maar kan ook afzonderlijk aangeboden worden. Het is de tool bij uitstek om u gebouw slim te ontwerpen en overinvestering in HVAC toepassingen tegen te gaan!